Våra tjänster

Bolaget driver:
Kommunikation och förändringsarbete inom såväl individ, grupp och organisationsnivå. Exempelvis: föreläsningar / kurser / coaching / teambuilding / ledarskapsfrågor / organisationsutveckling och pedagogiskt arbete.
Företaget har ett nära samarbete med Clustret AB med Kinga Hernborg i spetsen.

 

Vi levererar skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov och önskemål.

 

Utbildning

Human Dynamics - ett verktyg för utveckling!
Olika sätt att tänka är en organisations största tillgång när man lär sig ta tillvara på det. Ett konkret och praktiskt verktyg som gör att vi ser olikheter som en tillgång och utvecklar den potential vi människor har.

Vanligaste biverkningarna efter genomförd kurs:

•Ett ickevärderande språk – mindre konflikter
•Arbetsglädje – mindre sjukskrivningar och färre avgångar
•Skapar nytänkande – fler perspektiv – innovativa lösningar – fler kunder
•Kvalitetssäkrar – slipper akututryckningar och håller över tid

För mer info: Human Dynamics Sweden

Läs artikeln om Human Dynamics  Olikheter som en tillgång


Extended Disc

Ett analysverktyg som ger ett bra utgångsläge för att se vilket beteende vi själva har och hur vi kan utveckla det. Det ger en tydlig bild av vad som driver oss som individer och hur vi kan utvecklas.

Dessutom ger det organisationer ett ”gemensamt språk” kring beteende och kommunikation.
Personprofil eller teamanalys - välj vad just Ni behöver.

För mer info: Extended Disc

 

Kan ske såväl individuellt som i grupp.

Målet är att få tillgång till sina resurser för personlig utveckling. Att förstå sig själv och sina egna processer, förmågor och också sina behov gör att varje individ kan skapa balans. Balans mellan sig själv och sin omvärld som i sin tur bidrar till högre kvalitet och förståelse i gruppen.


Teambuilding

Behovet av att skapa väl fungerande arbetsteam är a och o i dagens konkurrenskraftiga samhälle. Idag är det kunderna som gör ett aktivt val oavsett om de skall välja en produkt, en tjänst eller förskola/skola.

Få tillgång till ett antal universella nycklar som gör att alla i teamet kommer till sin rätt.

 

 Vad är framgång för dig?
Vi erbjuder nycklar till ett liv i balans, där du kan vara din egen vinnare. Värdesätt dig själv genom att tro på det du gör och upplev att du smittar andra av samma framgång.